Werk, dagelijkse activiteiten en vrijetijdsbesteding bij overlevenden van kanker

Overlevenden van kanker hebben vaak verschillende restverschijnselen. Vanwege hun restklachten kunnen overlevenden beperkingen in hun dagelijks leven ervaren, wat een negatief effect op hun kwaliteit van leven kan hebben. Dounya Schoormans (Tilburg University en IKNL) en collega’s hebben onderzocht of kankeroverlevenden verschillen in het uitvoeren van betaald werk en het ervaren van beperkingen in hun dagelijks leven en hun vrije tijdsbesteding ten opzichte van mensen zonder kanker.

Het doel van dit onderzoek is om te zien of kanker overlevenden minder vaak betaald werk uitvoeren, meer beperkingen ervaren in hun dagelijks leven en in hun vrije tijds besteding. Daarom vergelijken we deze activiteiten van kanker overlevenden met een groep mensen die even oud is maar geen kanker heeft gehad. We kijken daarbij apart naar mensen die de pensioengerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt (≤65 jaar) en zij die dit al wel hebben bereikt (>65 jaar).

Methode Voor dit onderzoek hebben gebruik gemaakt van al beschikbare gegevens van mensen die lymfoom, prostaat of schildklierkanker hebben gehad. Deze gegevens zijn al eerder verzameld via de PROFIEL registratie. Daarnaast maakten we gebruik van een representatieve groep van Nederlandse personen zonder kanker.

Onze resultaten laten het volgende zien: De 926 kanker overlevenden die de pensioen gerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt (≤65 jaar) werken minder vaak betaald en ervaren meer beperkingen in hun dagelijks leven en bij hun vrije tijds besteding dan de 1279 personen die geen kanker hebben gehad. Wanneer we naar de groep kijken die ouder is dan 65, zien we dat de 1046 kanker overlevenden vaker betaald werk uitvoeren, maar ze ervaren wel meer beperkingen bij hun vrije tijds bestedingen dan de 334 personen die geen kanker hebben gehad.

Uit dit onderzoek kunnen wij concluderen dat kanker een impact heeft op activiteiten uit het dagelijks leven en vrije tijds besteding, maar ook op betaald werk. Aangezien deze drie activiteiten een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van kankeroverlevenden is het belangrijk om overlevenden te ondersteunen bij het weer oppakken van deze activiteiten na de kankerbehandeling.

1 gedachte over “Werk, dagelijkse activiteiten en vrijetijdsbesteding bij overlevenden van kanker”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *