Onderzoeken 2013 – Kwaliteit van leven en de nazorg bij vrouwen met baarmoederkanker

Wat hield het onderzoek in?
Met dit onderzoek werd uitgezocht of vrouwen die baarmoederkanker gehad hebben voldoende nazorg krijgen. Daarnaast werd er onderzocht of er verbanden bestaan tussen de nazorg en de kwaliteit van leven. De voorkeur van patiënten voor de soort nazorg werd ook onderzocht. 19% van de mensen kreeg meer nazorg dan in de richtlijnen staat. Deze patiënten hadden extra klachten en meer zorgen, en dus een mindere kwaliteit van leven. Daarnaast was de hoeveelheid nazorg ook nog afhankelijk van het ziekenhuis waar ze in behandeld werden. In het algemeen voelden de meeste patiënten zich comfortabel met hun nazorg schema.

Wie deed er mee?
Patiënten gediagnosticeerd met baarmoederkanker FIGO stadia  I – II tussen 1999 en 2007

Wanneer is het onderzoek gestart?
2008