Onderzoeken 2013 – Vermoeidheid en kwaliteit van leven bij non-Hodgkin lymfeklierkanker

Wat hield het onderzoek in?
Het doel van dit onderzoek was om de vermoeidheid en kwaliteit van leven van mensen met non-Hodgkin lymfeklierkanker te vergelijken met de vermoeidheid en kwaliteit van leven van mensen zonder kanker. Mensen met non-Hodgkin lymfeklierkanker waren meer vermoeid tot 10 jaar na diagnose, vergeleken met de groep mensen zonder kanker. Zes op de tien mensen met non-Hodgkin lymfeklierkanker die meededen aan dit onderzoek, gaven aan vaak erg vermoeid te zijn. Veel verschillende factoren, zoals stadium, het tegelijkertijd hebben van andere ziektes of aandoeningen en het geslacht staan in verband met deze vermoeidheid.

Wie deed er mee?
Patiënten gediagnosticeerd met non-Hodgkin lymfeklierkanker tussen 1999 en 2009

Wanneer is het onderzoek gestart?
2010