Onderzoeken 2018 – Een positieve ziekteperceptie geeft een hogere kwaliteit van leven

Wat hield het onderzoek in?
Mensen vormen eigen ideeën over hun ziekte en behandeling. De persoonlijke ideeën die iemand heeft over zijn ziekte en behandeling worden ‘ziektepercepties’ genoemd. Deze percepties bepalen hoe mensen in het dagelijks leven omgaat met de ziekte en de behandeling. In deze studie onderzochten we of het soort ziekteperceptie (optimistisch, realistisch, pessimistisch) invloed heeft op de prognose van patiënten met kanker. Ook keken we naar de kwaliteit van leven van deze patiënten.

Van de deelnemers hadden 582 een optimistische ziekteperceptie, 1230 een realistische ziekteperceptie, en 645 een pessimistische ziekteperceptie. Een optimistische ziekteperceptie hing samen met een hogere kwaliteit van leven en een betere prognose, vergeleken met patiënten met een realistische ziekteperceptie. Een pessimistische ziekteperceptie hing juist samen met een lagere kwaliteit van leven en een slechtere prognose, vergeleken met patiënten met een realistische ziekteperceptie.

Wie deed er mee?
Patiënten met verschillende soorten kanker, namelijk dikkedarmkanker, endeldarmkanker, baarmoederslijmvlieskanker, eierstokkanker, non-hodgkin lymfoom. Zij kregen de diagnose kanker tussen 2008 en 2015. Patiënten vulden maximaal 5 jaar na hun diagnose de vragenlijst in. In totaal werden 3900 patiënten uitgenodigd in dit onderzoek. Aan het onderzoek deden 2744 patiënten mee.

Wanneer is het onderzoek gestart?
2008