Onderzoeken 2018 – Het gebruik van zorg bij (ex-)patiënten met lymfoom en chronische lymfatische leukemie

Wat hield het onderzoek in?
‘Distress’ is een verzamelterm voor gevoelens van psychisch(geestelijk) lijden, angst, en depressie. Mensen die kanker hebben of hebben gehad kunnen hier mee te maken krijgen. Mensen die veel distress ervaren, gebruiken mogelijk meer zorg dan patiënten die geen distress ervaren. We zochten uit of dit het geval was voor (ex-)patiënten met lymfoom en chronische lymfatische leukemie (CLL).

(Ex-)patiënten met lymfoom of CLL bezochten vaker de huisarts of medisch specialist dan mensen uit de algemene Nederlandse bevolking met dezelfde leeftijd of geslacht zonder kanker. Zelfs 10 jaar na diagnose was dit nog het geval. Ongeveer een kwart van de patiënten met lymfoom en CLL (26%) ervaarde distress. Wanneer patiënten last hadden van distress, was het aantal bezoeken aan de huisarts of medisch specialist nog hoger dan wanneer zij hier geen last van hadden.

Wie deed er mee?
Patiënten die tussen 1999 en 2012 de diagnose lymfoom of chronische lymfatische leukemie kregen. Deze patiënten waren woonachtig in het zuiden van Nederland. We nodigden 2100 patiënten uit. We ontvingen ruim 1400 reacties op de uitnodiging voor dit onderzoek.

Wanneer is het onderzoek gestart?
2009