Onderzoeken 2018 – Kankerpatiënten in het laatste jaar van hun leven

Wat hield het onderzoek in?
We onderzochten de kwaliteit van leven van kankerpatiënten in het laatste jaar van hun leven. Kankerpatiënten die nog maar kort te leven hebben, hebben een slechtere kwaliteit van leven dan de algemene Nederlandse bevolking. In de laatste drie maanden van hun leven was de kwaliteit van leven van patiënten met kanker het laagst, vergeleken met patiënten die nog meer dan 3 maanden te leven hadden. Ook functioneerden zij slechter. Zij hadden meer last van vermoeidheid en meer gebrek aan eetlust. Vooral hun algehele kwaliteit van leven, hun sociaal functioneren, en hun cognitief functioneren was behoorlijk minder. Met cognitief functioneren bedoelen we de mate waarin je in staat bent om kennis en informatie op te nemen en te verwerken.

Wie deed er mee?
Patiënten die tussen 2008 en 2015 de diagnose kanker kregen, en korter dan één jaar te leven hadden. We nodigden 892 patiënten uit. Daarvan reageerden er 458 (51%). De meeste van hen hadden darmkanker (58%), lymfoom (22%), of een gynaecologische kanker (12%).

Wanneer is het onderzoek gestart?
2009