Onderzoeken 2018 – Kwaliteit van leven bij patiënten met schildklierkanker

Wat hield het onderzoek in?
We onderzochten de kwaliteit van leven van patiënten met schildklierkanker. Vergeleken met mensen uit de algemene Nederlandse bevolking zonder kanker hadden jongere en adolescente patiënten (18-35 jaar) een slechter functioneren. Dit ging om lichamelijk functioneren, sociaal functioneren, cognitief functioneren en rol functioneren. Met cognitief functioneren bedoelen we de mate waarin je in staat bent om kennis en informatie op te nemen en te verwerken. Met rol functioneren bedoelen we de mate waarin mensen hun rol binnen hun gezin, werk, vriendenkring, etc. kunnen vervullen. Ook hadden jongere en adolescente patiënten met schildklierkanker meer last van vermoeidheid en hadden zij vaker financiële problemen.

Patiënten van middelbare leeftijd (36-64 jaar) hadden, vergeleken met de algemene bevolking, een slechter lichamelijk functioneren, rol functioneren, emotioneel functioneren, en cognitief functioneren. Voor de oudere patiënten (65-84 jaar) werden geen verschillen gevonden met de algemene populatie.

Wie deed er mee?
Alle patiënten die tussen 1990 en 2008 gediagnosticeerd werden met schildklierkanker. Zij waren woonachtig in het zuiden van Nederland. Dit waren 335 patiënten. In totaal reageerden 306 patiënten op de vragenlijst.

Wanneer is het onderzoek gestart?
2010