Validatie van de FACIT-Sp-12 bij een groep Nederlandse patiënten met vergevorderde kanker

Doel
De FACIT-Spiritual Well‐Being 12 Item Scale (FACIT‐Sp‐12) is een vragenlijst.  Deze vragenlijst bestaat uit 12 vragen die gaan over spiritueel welzijn. Deze vragenlijst wordt in verschillende Nederlandse studies gebruikt, maar de meeteigenschappen van de Nederlandse versie zijn nog niet beoordeeld. Het doel van deze studie was het beoordelen van de betrouwbaarheid en convergente validiteit van de Nederlandse versie van de FACIT-Sp-12. Bij convergente validiteit gaat het er om of er samenhang is met andere concepten waarmee je samenhang zou verwachten. Bij betrouwbaarheid wordt er bekeken of de resultaten hetzelfde zouden zijn wanneer je een onderzoek op een later moment nogmaals op dezelfde manier uitvoert.

Opzet
Voor dit onderzoek werden gegevens uit de eQuiPe studie gebruikt. Dit is een onderzoek naar ervaren kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven van mensen met vergevorderde kanker. Uit de baseline is een steekproef van 400 patiënten genomen die de FACIT-Sp-12 compleet hadden ingevuld. Daarnaast werden sociodemografische gegevens (bijvoorbeeld geslacht, leeftijd, opleiding) en gegevens over de kwaliteit van leven (EORTC‐QLQ‐C30) gebruikt.

Resultaten
Analyse toonde aan dat items 4 en 8 een lage correlatie hadden met de totale schaal. Dit betekent dus dat er weinig samenhang is tussen item 4 en de totale schaal en tussen item 8 en de totale schaal. Items 6 en 7 waren sterk gecorreleerd aan elkaar. Dat wil zeggen dat er een sterke samenhang is tussen deze twee items. Dit gold ook voor items 9, 10 en 11. Verder bleek er een goede fit voor een driefactorstructuur met ‘meaning’ (zingeving), ‘peace’ (vrede) en ‘faith’ (geloof). Het verwijderen van items 4, 8 en 12 verbeterde de goodness of fit verder. Convergente validiteit was voldoende met de EORTC‐QLQ‐C30. Dit betekent dat er enigszins een samenhang is gevonden tussen de FACIT-Sp-12 (met name meaning en peace) en de QLQ-C30 kwaliteit van leven vragenlijst.

Conclusie
Onze analyse van de Nederlandse versie van de FACIT‐Sp‐12 liet zien dat niet alle items goed lijken te functioneren. De subschaal ‘geloof’ lijkt met voorzichtigheid geïnterpreteerd te moeten worden. Deze items zijn wat problematisch en verdienen  nadere aandacht. Wanneer deze schaal wordt gebruikt, moeten deze dus met zorg worden geïnterpreteerd. In toekomstige studies zouden de bestaande items en mogelijke alternatieven verder kunnen worden onderzocht.

Annelieke Damen1 | Anja Visser2 | Hanneke W. M. van Laarhoven3 | Carlo Leget1 | Natasja Raijmakers4 | Janneke van Roij4 | George Fitchett5

Klik hier om naar het volledige artikel te gaan

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *