Oorzaken van hun ziekte volgens 6881 overlevenden van kanker

In deze studie van Carla Vlooswijk (IKNL) en collega’s is onderzoek gedaan naar wat kankerpatiënten als oorzaak zien van hun ziekte. De patiënten noemen zowel interne (bijvoorbeeld levensstijl) als externe (bijvoorbeeld omgeving, toeval) oorzaken en zowel veranderbare (bijvoorbeeld levensstijl, stress) als onveranderbare (bijvoorbeeld biologische) oorzaken. Dit verschilt per type kanker.

Doel
Het doel van deze studie was om te onderzoeken welke oorzaken van hun ziekte er door overlevenden van kanker worden genoemd en om te kijken welke socio-demografische (bijvoorbeeld leeftijd, geslacht, opleiding) en klinische (bijvoorbeeld soort behandeling of tumor) kenmerken hiermee geassocieerd zijn.

Opzet
De gegevens van enkele in PROFIEL uitgevoerde studies werden voor dit onderzoek gebruikt. Het ging hierbij om lymfoom (993 patiënten), multipel myeloom (156 patiënten), darmkanker (3989 patiënten), schildklierkanker (306 patiënten), baarmoederkanker (741 patiënten) en prostaatkanker (696 patiënten).

Resultaten
De 5 meest genoemde oorzaken zijn onbekend (21%), levensstijl (19%), biologisch (16%), anders (14%) en stress (12%). Lymfoom (49%), multipel myeloom (64%), schildklierkanker (55%), en prostaatkanker (64%) patiënten noemden veel vaker onveranderbare oorzaken dan veranderbare of veranderbare/onveranderbare oorzaken. Darmkanker patiënten en baarmoederkanker patiënten noemden bijna even vaak onveranderbare, als veranderbare als beide (veranderbare/onveranderbare) oorzaken. Darm-, baarmoeder- en prostaatkanker patiënten noemden het vaakst interne oorzaken, terwijl multipel myeloom patiënten vaker externe oorzaken noemden. Lymfoom en schildklierkanker patiënten noemden vrijwel even vaak interne als externe oorzaken. Vrouwen, oudere patiënten, patiënten behandeld met hormonale therapie en patiënten met prostaatkanker noemden minder vaak veranderbare oorzaken, terwijl patiënten met stadium 2, zonder partner, met minimaal 2 comorbiditeiten (andere ziektes) of baarmoederkanker vaker veranderbare oorzaken noemden.

Conclusie en aanbevelingen
Concluderend toonde deze studie aan dat patiënten zowel interne als externe oorzaken van hun ziekte noemen en zowel veranderbare als onveranderbare oorzaken. Dit verschilt tussen de verschillende soorten kanker. Hoewel de precieze oorzaak van kanker bij individuele patiënten vaak onbekend is, is het belangrijk patiënten goed te informeren over mogelijke oorzaken van iemands kanker. Het kan patiënten mogelijk helpen bij het maken van aanpassingen in hun gedrag, als dit nodig of mogelijk is.

1 gedachte over “Oorzaken van hun ziekte volgens 6881 overlevenden van kanker”

  1. onderwaardering van vrouwelijke maatschappelijke cq werkmogelijkheden door mannelijke leidinggevenden cq werkgevers, het moeten invoegen in mannelijke denkwijze, ontkenning/ niet begrijpen van mijn morele verontwaardiging over bepaalde zaken leidt m.i. tot borstkanker.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *