Subsidie Pink Ribbon voor hoofdhuidkoeling

EINDHOVEN / TILBURG – Floortje Mols, psycholoog en onderzoeker bij het IKZ en Tilburg University, heeft een subsidie van 69.500 euro ontvangen voor het project ‘Ondersteuning van borstkankerpatiënten bij omgaan met haarverlies door chemotherapie en de behandelkeuze rondom hoofdhuidkoeling’. Het onderzoek zal worden uitgevoerd bij het Integraal Kankercentrum Zuid (IKZ) in Eindhoven.

Borstkankerpatiënten worden steeds vaker behandeld met chemotherapie. Tussen 2000-2008 was er sprake van een toename in chemotherapiegebruik van 40 procent. Patiënten krijgen daardoor vaker te maken met haaruitval door chemotherapie. Deze haaruitval is een van de meest gevreesde bijwerkingen van chemotherapie.

Lagere kwaliteit van leven
‘”Ik vond haaruitval veel emotioneler dan de amputatie van mijn borst”, ‘ is geen zeldzame uitspraak onder patiënten. Haaruitval is stigmatiserend, het veroorzaakt stress, kan traumatiserend zijn en kan leiden tot een lagere kwaliteit van leven. Ook heeft het verlies van haren een negatieve invloed op het lichaamsbeeld en zelfvertrouwen van mensen.

Mede dankzij inspanningen van het IKZ wordt inmiddels in 69 Nederlandse ziekenhuizen hoofdhuidkoeling aangeboden om haaruitval te voorkomen. Bij 50 procent van de patiënten levert deze aanvullende behandeling een goed resultaat op. Dit resultaat is echter afhankelijk van meerdere, nog deels (on)bekende, factoren. Dit veroorzaakt onzekerheid bij patiënten, mede door gebrek aan goede informatie over haaruitval en de mogelijkheden om dit met hoofdhuidkoeling te voorkomen.

Adequate voorlichting
Een ander aandachtspunt is dat hulpverleners vaak niet goed op de hoogte zijn van (de gevolgen van) haaruitval en het toepassen van hoofdhuidkoeling. Daarnaast speelt tijdsdruk vaak een rol tijdens het informatiegesprek over chemotherapie om mensen op dat moment zo goed en volledig mogelijk te informeren. Adequate voorlichting is voor patiënten echter essentieel om met haaruitval te kunnen omgaan.

Het einddoel van dit project is borstkankerpatiënten betere ondersteuning en begeleiding te bieden in het omgaan met haaruitval en bij het maken van een keuze: wel of geen hoofdhuidkoeling? Het Kennisplatform Hoofdhuidkoeling van het IKZ zal daarom samen met (ex-)borstkankerpatiënten een web-based tool gaan ontwikkelen, waarin wetenschappelijke informatie en praktische tips over haaruitval en hoofdhuidkoeling gebundeld zijn.

Informatie en ondersteuning
De tool zal patiënten informeren en ondersteunen in de omgang met haaruitval en de behandelkeuze rondom hoofdhuidkoeling. Te denken valt aan vragen zoals:
• Waarom valt mijn haar uit?
• Wat te doen wanneer mijn haar uitvalt?
• Welke verschillende hoofdbedekkingen bestaan er?
• Hoe ga ik om met reacties uit mijn omgeving?
• Hoe beslis ik of ik hoofdhuidkoeling wil of niet?
• Hoe groot is de kans dat hoofdhuidkoeling bij mij werkt?

Meer informatie over dit onderzoek is verkrijgbaar bij Floortje Mols, tel. 013 – 466 34 82 of f.mols@tilburguniversity.edu

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *