Patiënt met darmkanker én diabetes heeft meer last van neuropathie

EINDHOVEN / MAASTRICHT / VELDHOVEN – Patiënten met dikkedarmkanker én diabetes hebben meer last van neuropathische klachten zoals tintelende handen en voeten dan patiënten met dikkedarmkanker zónder diabetes. PROFIEL onderzoeker Pauline Vissers vond geen verschil in behandeling tussen de dikkedarmkankerpatiënten met en zonder diabetes. Doordat er dus geen verschil in behandeling was, worden de neuropathische klachten waarschijnlijk veroorzaakt door de aanwezigheid van diabetes.

Diabetes suiker prikkenIn dit onderzoek zijn de verschillen onderzocht in neuropathische klachten bij patiënten met dikkedarmkanker met en zonder diabetes. Daarnaast is gekeken of neuropathische klachten verklaard kunnen worden door het krijgen van chemotherapie, omdat eerder is aangetoond dat patiënten met kanker én diabetes minder vaak chemotherapie ontvangen.

 

Studiepopulatie
Voor dit onderzoek  werden dikkedarmkankerpatiënten geselecteerd die 2 tot 11 jaar na diagnose waren. De studie werd uitgevoerd in 2011 en gegevens werden middels vragenlijsten verzameld via het patiëntenvolgsysteem PROFIEL.

De deelnemers gaven zelf aan of ze diabetes hadden of niet. Er waren 218 dikkedarmkankerpatiënten mét diabetes en 975 dikkedarmkankerpatiënten zónder diabetes. De beide groepen kwamen overeen in leeftijd en geslacht.

Meer neuropathische klachten
Dikkedarmkankerpatiënten mét diabetes gaven aan meer neuropathische klachten  te hebben dan dikkedarmkankerpatiënten zonder diabetes. Het gaat hierbij onder andere om tintelende vingers of handen, tintelende tenen of voeten en gevoelloosheid in de tenen of voeten.

Daarnaast hadden mannen met dikkedarmkanker én diabetes vaker erectieproblemen in vergelijking met patiënten zonder diabetes. Ook bleek uit het onderzoek dat hoewel mensen dus klachten hadden, dat deze klachten niet heel ernstig waren; er werden met name milde tot matige en nauwelijks ernstige neuropathische klachten gemeld. Er werd geen verschil in kankerbehandeling gevonden tussen patiënten met en zonder diabetes.

Diabetes oorzaak klachten
Pauline Vissers concludeert dat patiënten met dikkedarmkanker én diabetes meer neuropathische klachten ondervinden. Beide groepen kregen dezelfde behandeling, dus de klachten worden waarschijnlijk veroorzaakt door het hebben van diabetes.  Volgens de onderzoeker moet er meer aandacht komen voor milde tot matige neuropathische klachten, omdat meerdere milde klachten mogelijk ook een impact kunnen hebben op het dagelijks leven van deze patiënten.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *