Veel patiënten met eierstokkanker ervaren buikklachten na hun behandeling

17 oktober 2018

Patiënten met eierstokkanker kunnen buikklachten ervaren na de behandeling van hun eierstokkanker. Deze buikklachten zijn mogelijk een aanwijzing voor terugkeer van eierstokkanker, maar hebben ook effect op de kwaliteit van leven van patiënten. Rietveld (RadboudUMC) en collega’s onderzochten hoe buikklachten en kwaliteit van leven bij patiënten met eierstokkanker samenhangen. Zowel patiënten met als zonder terugkerende eierstokkanker hadden last van buikklachten, respectievelijk in 43% en 20% van de patiënten. De onderzoekers concluderen dat buikklachten de kwaliteit van leven en het functioneren van patiënten negatief beïnvloeden.

Doel onderzoek
Na (de behandeling van) kanker ervaren patiënten soms lichamelijke en geestelijke klachten. Patiënten met eierstokkanker kunnen bijvoorbeeld last krijgen van buikklachten. Buikklachten kunnen een aanwijzing zijn voor de terugkeer van eierstokkanker. Het is daarom belangrijk om te begrijpen welke patiënten met eierstokkanker buikpijn ervaren, en bij wie dat een aanwijzing is voor de terugkeer van kanker. Daarnaast hebben buikklachten mogelijk een effect op de kwaliteit van leven van patiënten. Tot nu toe weten we nog niet hoe vaak buikklachten voorkomen bij patiënten met eierstokkanker, en wat het effect van die klachten op de kwaliteit van leven is. De onderzoekers van deze studie onderzochten daarom het vóórkomen en de gevolgen van buikklachten bij patiënten met eierstokkanker.

Opzet en resultaten
Vrouwen die tussen 2000 en 2010 de diagnose eierstokkanker kregen, werden in 2012 uitgenodigd voor een vragenlijst. Dit ging om 348 patiënten. De vragenlijst ging over kwaliteit van leven, ervaren klachten bij kanker en specifiek bij eierstokkanker, en psychosociale klachten. Ook werden er enkele persoonlijke vragen gesteld, bijvoorbeeld over opleidingsniveau, relatie, en werk.

Van alle patiënten reageerden er 191. Dat is 55% van de uitgenodigde patiënten. Van 131 patiënten werd nagegaan of bij hen sinds 2012 de eierstokkanker was teruggekeerd. De vragenlijsten van deze 131 patiënten werden geanalyseerd.

Bij 30 (23%) van deze vrouwen was de eierstokkanker teruggekeerd. In totaal had 25% van de patiënten veel last van buikklachten. Patiënten met terugkerende ziekte hadden vaker veel last van buikklachten (namelijk 43%). Toch waren er ook patiënten die wel veel buikklachten hadden, maar geen terugkerende ziekte (namelijk 20%). Buikklachten hadden een negatief effect op de kwaliteit van leven en het functioneren van patiënten. Ook hadden patiënten met buikklachten een hoger risico op het hebben van andere klachten. Tot slot hadden zij vaker ‘distress’. Dit is een verzamelterm voor angsten en zorgen. De kwaliteit van leven van patiënten met terugkerende ziekte was het laagst, ongeacht of zij buikklachten hadden.

Conclusies en aanbevelingen
Een substantieel deel van de patiënten in deze studie ervoer buikklachten, of dit nu wel of geen aanwijzing was voor terugkerende ziekte. Medisch specialisten dienen alert te zijn op deze klachten: zelfs wanneer er geen sprake is van een recidief (teruggekomen tumor), kunnen buikklachten de kwaliteit van leven van een patiënt doen verminderen. Het is daarom belangrijk om patiënten te blijven ondersteunen, zelfs wanneer de behandeling van de kanker al afgerond is.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *