Financiële zorgen na kanker

24 oktober 2018

In deze studie stonden de financiële zorgen bij kankerpatiënten centraal. Van de bijna 3000 deelnemers aan dit onderzoek, had 22% last van financiële zorgen. Financiële zorgen hingen vaak samen met werkeloosheid, en gebrek aan financiële reserves.

Doel onderzoek
Soms heeft kanker ook financiële gevolgen (gevolgen die te maken hebben met geld), bijvoorbeeld door het verlies van werk of hoge medische kosten. Patiënten kunnen zich veel zorgen maken hierover. Dit kan leiden tot stress, angst, depressie, en verminderde kwaliteit van leven. In deze studie onderzochten Pearce (University of Australia) en collega’s de financiële zorgen bij kankerpatiënten.

Opzet en resultaten
Patiënten in deze studie kregen een vragenlijst met vragen over werk, inkomen, en kwaliteit van leven. Bijna 3000 patiënten met verschillende soorten kanker deden mee aan dit onderzoek. Zij kregen tussen 2004 en 2015 de diagnose kanker en werden voor eerder onderzoek al gevolgd door PROFIEL. Patiënten met verschillende soorten kanker deden mee aan dit onderzoek. Hiervan had 33% van hen een hematologische kanker (kanker in het bloed of organen die bloed vormen, zoals het beenmerg), en 31% colorectale kanker (kanker van de dikke darm of endeldarm). Aan het onderzoek deden alleen patiënten mee in de werkzame leeftijd, namelijk tussen de 18 en 65 jaar oud. Hun gemiddelde leeftijd was 55 jaar.

Tweeëntwintig procent van de patiënten had financiële problemen als gevolg van de kanker. Op het moment dat zij de vragenlijst invulden, had de helft van de patiënten (nog) een betaalde baan. Eén derde van de patiënten moest zijn/haar werkzaamheden of aantal gewerkte uren aanpassen om het werk vol te houden. Van de patiënten die niet meer werkten, was 40% met vervroegd pensioen gegaan. Ongeveer 30% was arbeidsongeschikt.

Patiënten zonder baan hadden vaker financiële zorgen dan patiënten met een baan. Ook kwamen financiële zorgen kwamen vaker voor bij mannelijke patiënten, jongere patiënten, ongetrouwde patiënten, en patiënten met een lager opleidingsniveau. Een verklaring hiervoor is dat jongere en lager opgeleide patiënten minder vaak een reserve hebben (bijvoorbeeld in de vorm van spaargeld).

Conclusies en aanbevelingen
Het is belangrijk dat zorgverleners op de hoogte zijn van de financiële zorgen van patiënten. Aandacht voor werk en financiën zou een onderdeel moeten zijn van nazorg bij kanker, om zo de financiële zorgen te verminderen bij mensen die leven met en na kanker.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *