Kwaliteit van leven en ziekteperceptie bij schildklierkankerpatiënten

Kwaliteit van leven van overlevenden van schildklierkanker is slechter dan dat van mensen zonder kanker. Om de kwaliteit van leven van deze patiëntengroep in de toekomst te kunnen verbeteren, is het belangrijk om te onderzoeken welke factoren hierbij een rol spelen. Uit onderzoek van Dounya Schoormans (IKNL, Tilburg University) en collega’s blijkt dat schildklierkanker overlevenden die negatieve emotionele gevolgen ervaren en meer negatieve gedachten over hun ziekte hebben een slechtere kwaliteit van leven rapporteren.

 
Doel onderzoek
Uit onderzoek bij andere kankeroverlevenden – maar niet bij schildklierkanker – blijkt dat de manier waarop iemand de ziekte ziet (ziekteperceptie) een rol speelt bij je kwaliteit van leven. In deze studie gingen we daarom na of de ziekteperceptie ook bij overlevenden van schildklierkanker samenhangt met de kwaliteit van leven.

 
Opzet en resultaten
Overlevenden van schildklierkanker die tussen 1990 en 2009 zijn gediagnosticeerd werden uit de Nederlands Kankerregistratie geselecteerd. Zij kregen een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen over hoe ze tegen hun ziekte aankeken (ziektepercepties) en hun kwaliteit van leven.

In totaal deden 284 overlevenden mee aan het onderzoek. Zij rapporteerden een slechtere kwaliteit van leven, wanneer zij hun aandoening op de volgende manier zagen: geloofden dat hun ziekte veel negatieve consequenties hadden, meenden dat hun ziekte niet goed te controleren was door een behandeling, een sterke overtuiging hadden dat hun symptomen het resultaat waren van hun ziekte, en ervan overtuigd waren dat hun ziekte veel negatieve emoties veroorzaakten.

Conclusie en aanbevelingen
Dounya Schoormans en collega’s concluderen dat overlevenden van schildklierkanker met negatieve emotionele en cognitieve percepties over hun ziekte een slechtere kwaliteit van leven hadden. Deze negatieve ziektepercepties hingen specifiek samen met een algeheel slechter emotioneel en sociaal functioneren, meer vermoeidheidssymptomen, misselijkheid en overgeven, pijn, kortademigheid, slapeloosheid, verminderde eetlust en constipatie.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *