Emotioneel welzijn van nabestaanden van patiënten met gevorderde kanker en de factoren die daarmee samenhangen

Het overlijden van een naaste is één van de meest stressvolle gebeurtenissen in het leven, en heeft invloed op mentale gezondheid. De impact op emotioneel functioneren verschilt per persoon. Een laag emotioneel functioneren houdt in dat iemand een gespannen, prikkelbaar, neerslachtig of bezorgd gevoel heeft. Het doel van dit onderzoek is daarom om het emotioneel […]

Emotioneel welzijn van nabestaanden van patiënten met gevorderde kanker en de factoren die daarmee samenhangen Meer lezen »