Emotioneel welzijn van nabestaanden van patiënten met gevorderde kanker en de factoren die daarmee samenhangen

Het overlijden van een naaste is één van de meest stressvolle gebeurtenissen in het leven, en heeft invloed op mentale gezondheid. De impact op emotioneel functioneren verschilt per persoon. Een laag emotioneel functioneren houdt in dat iemand een gespannen, prikkelbaar, neerslachtig of bezorgd gevoel heeft. Het doel van dit onderzoek is daarom om het emotioneel functioneren van nabestaanden na de dood van hun naaste met gevorderde kanker te onderzoeken. Daarnaast is ook bekeken wat de factoren zijn die hiermee samenhangen, om zo kwetsbare personen snel te kunnen herkennen en ondersteunen.

Opzet: Om deze onderzoeksvragen te beantwoorden, is gebruik gemaakt van de data van de eQuiPe studie. In de eQuiPe studie wordt gekeken naar de kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven van mensen met gevorderde kanker en hun naasten / nabestaanden. Bij 150 nabestaanden is het verband onderzocht tussen het emotioneel functioneren na overlijden en factoren zoals geslacht, de aard van de relatie met de patiënt, het opleidingsniveau, de algemene kwaliteit van leven voor overlijden, sociale steun voor en na overlijden, ondersteuning van zorgprofessionals na overlijden van de patiënt, de leeftijd van de patiënt en de nabestaande en het aantal jaren tussen de eerste diagnose en het overlijden van de patiënt.

Resultaten: Na overlijden had bijna de helft van de nabestaanden (41%) een emotioneel functioneren dat lager was dan 71, wat inhoudt dat ze emotionele problemen hadden. Uit het onderzoek blijkt dat vrouwen vaker emotionele problemen hadden dan mannen. Een beter emotioneel functioneren voor het overlijden van de patiënt en meer sociale steun na het overlijden hadden een positief effect op het emotioneel functioneren na overlijden.

Conclusie en aanbevelingen: Bijna de helft van de nabestaanden ervaarde een laag emotioneel functioneren en de factoren die hier invloed op hebben, zijn geslacht, emotioneel functioneren voor overlijden, en sociale steun na overlijden. Het is dus belangrijk dat zorgprofessionals zorginterventies voor naasten inzetten tijdens het hele ziektetraject van de patiënt en niet alleen na het overlijden van de patiënt.

 

TitelEmotional functioning during bereavement after the death of patients with advanced cancer and associated factors
AuteursLaurien Ham, Heidi Fransen, Janneke van Roij, Ben van den Borne, Geert Jan Creemers, Mathijs Hendriks, Evelien Kuip, Hanneke van Laarhoven, Lobke van Leeuwen, Annemieke van der Padt-Pruijsten, Tineke Smilde, Margriet Stelligwerf, Lia van Zuylen, Lonneke van der Poll-Franse, Natasja Raijmakers
TijdschriftPsycho-Oncology
Pubmed-linkhttps://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36097376/

1 gedachte over “Emotioneel welzijn van nabestaanden van patiënten met gevorderde kanker en de factoren die daarmee samenhangen”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *