Patiënten met kanker en cardiovasculaire ziekte: een kwetsbare groep

7 augustus 2019

Sommige patiënten hebben zowel kanker als hart- en vaatziekten (cardiovasculaire ziekte). Er zijn veel verschillende hart- en vaatziekten, zoals een hartaanval, TIA, of een beroerte. Schoormans (Universiteit van Tilburg) en collega’s onderzochten de kwaliteit van leven van deze patiënten. Zij hadden verschillende soorten kanker. De onderzoekers concluderen dat een kwart van de patiënten cardiovasculaire ziekte had toen zij de diagnose kanker kregen. Deze patiënten hadden een lagere algemene kwaliteit van leven dan patiënten zonder cardiovasculaire ziekte.

Doel onderzoek
Kanker en cardiovasculaire ziekte zijn twee veelvoorkomende doodsoorzaken, zowel in Nederland als wereldwijd. Het is daarom voor te stellen dat sommige mensen met beide ziekten te maken krijgen: zij hebben al een cardiovasculaire ziekte op het moment dat zij de diagnose kanker krijgen. We weten nog niet wat het effect is van het hebben van beide ziekten. Schoormans (Universiteit van Tilburg) en collega’s onderzochten de kwaliteit van leven van patiënten die cardiovasculaire ziekte hadden op het moment dat zij de diagnose kanker kregen.

Opzet en resultaten
Patiënten met verschillende soorten kanker deden mee aan dit onderzoek, waaronder colorectale kanker (kanker van de dikke darm of endeldarm), schildklierkanker, prostaatkanker, baarmoederslijmvlieskanker, eierstokkanker, melanoom, (non)hodgkin lymfoom (lymfklierkanker), chronische lymfatische leukemie (bloedkanker), en multiple myeloom (beenmergkanker, ook wel ‘Ziekte van Kahler’ genoemd). Zij werden geselecteerd op basis van de Nederlandse Kankerregistratie. Aan de hand van onderzoek van de medische dossiers van deze patiënten, werd bepaald of zij cardiovasculaire ziekte hadden op het moment dat zij de diagnose kanker kregen. Zij kregen de diagnose kanker tussen 2008 en 2014.

Van deze patiënten, vulden er 5930 de vragenlijst over kwaliteit van leven in. Een kwart (23,4%) van hen had cardiovasculaire ziekte toen zij de diagnose kanker kregen. Cardiovasculaire ziekte kwam het vaakst voor bij patiënten met prostaatkanker, chronische lymfatische leukemie, multiple myeloom, non-hodgkin lymfoom, en colorectale kanker. In het algemeen kwam cardiovasculaire ziekte ook vaker voor bij mannelijke patiënten, oudere patiënten, patiënten met een lager opleidingsniveau, patiënten die minder behandeld werden, en patiënten die andere ziekten hadden (comorbiditeit).

Kankerpatiënten met cardiovasculaire ziekte hebben een lagere kwaliteit van leven dan patiënten zonder cardiovasculaire ziekte. Dit betreft met name de algehele kwaliteit van leven en het fysiek functioneren. Ook hadden zij vaker last van dyspneu (kortademigheid).

Conclusies en aanbevelingen
Patiënten met kanker en cardiovasculaire ziekte hebben een lagere kwaliteit van leven dan patiënten zonder cardiovasculaire ziekte. Dat maakt deze groep patiënten extra kwetsbaar.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *