Het verband tussen alcoholconsumptie en angst, depressie en gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven bij overlevenden van darmkanker

Achtergrond
Het drinken van alcohol is een belangrijke risicofactor voor darmkanker. Het is momenteel alleen niet duidelijk hoe alcohol en verschillende soorten alcoholische dranken gerelateerd zijn aan psychosociale uitkomsten bij overlevenden van darmkanker.

Methode
De gegevens van 910 overlevenden van darmkanker die mee hadden gedaan aan 2 eerdere studies, namelijk de EnCoRe en PROCORE studie, werden voor deze studie gebruikt. Bij deze studie waren de volgende 5 tijdstippen van belang: direct na diagnose en 3, 6, 12 en 24 maanden na diagnose. Er werd onderzocht of er verbanden waren tussen alcoholconsumptie (het drinken van bier, wijn en sterke drank) en angst, depressie en gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven.

Resultaten
Overlevenden waren gemiddeld 67 jaar en 37% was vrouw. In de eerste twee jaar na de diagnose hadden overlevenden die meer alcoholische drankjes per week dronken minder angst- en depressieve symptomen, en een betere gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven. Dit was vooral het geval voor bier en wijn, en zowel voor matige als grote hoeveelheden. Voor sterke drank werd er wel een verband gevonden tussen matige alcoholconsumptie en minder angst, beter lichamelijk, rol- en sociaal functioneren, en met minder pijn. Echter, bij grote hoeveelheden sterke drank werd er alleen een verband gevonden met minder misselijkheid en braken.

Conclusies
Over het algemeen liet dit onderzoek zien dat alcoholconsumptie gerelateerd was aan minder angst en depressie en een betere gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven bij darmkanker overlevenden. Hoewel alcoholconsumptie over het algemeen niet goed is vanwege een verhoogd risico op carcinogenese (het ontwikkelen van cellen van een weefsel tot een tumor) en slechtere vooruitzichten na darmkanker, lijkt het gerelateerd te zijn aan betere psychosociale factoren in de eerste twee jaar na diagnose en behandeling.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *