De kwaliteit van leven van nabestaanden vóór en tijdens de COVID-19 pandemie: resultaten uit de eQuiPe studie

Het overlijden van een naaste heeft zeer veel impact. Het rouwproces om de dood van een naaste kan beïnvloed worden door de COVID-19 pandemie, omdat in Nederland maatregelen zijn genomen om het virus tegen te gaan. Het gaat dan bijvoorbeeld om maatregelen als quarantaine, 1,5 meter afstand houden en een beperkt aantal bezoekers.

Doel
Het doel van dit onderzoek was om inzicht te geven in de invloed van de COVID-19 pandemie op kwaliteit van leven, sociale steun en zelfzorg van nabestaanden van mensen met gevorderde kanker. Zo kan worden bekeken of de zorg voor nabestaanden tijdens de COVID-19 pandemie verbeterd zou moeten worden.

Opzet
Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden, is gebruik gemaakt van de data van de eQuiPe studie. Dit is een studie naar kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven van mensen met gevorderde kanker en hun naasten / nabestaanden. Nabestaanden vulden binnen drie tot zes maanden na het overlijden van hun naaste de vragenlijst in. De ene groep deed dat tijdens de COVID-19 pandemie (april – november 2020). De andere groep deed dit vóór de COVID-19 pandemie (april – november 2019). De kwaliteit van leven, sociale steun en zelfzorg van deze twee groepen nabestaanden werden met elkaar vergeleken.

Resultaten
In de studie zijn 91 nabestaanden geïncludeerd in de studie. Hiervan hebben er 44 de vragenlijst ingevuld vóór de COVID-19 pandemie en 47 tijdens de COVID-19 pandemie. De mediane leeftijd van de deelnemers was 65 jaar en 58% van de deelnemers was vrouw. Er zijn geen verschillen gevonden in kwaliteit van leven, sociale steun en zelfzorg tussen de groep die de vragenlijst vóór de pandemie heeft ingevuld en de groep die de vragenlijst tijdens de pandemie heeft ingevuld.

Conclusie
Op de korte termijn lijkt de COVID-19 pandemie geen invloed te hebben op het welzijn van nabestaanden. De lange termijn effecten van de pandemie op het welzijn van nabestaanden moet nog onderzocht worden.

1 gedachte over “De kwaliteit van leven van nabestaanden vóór en tijdens de COVID-19 pandemie: resultaten uit de eQuiPe studie”

  1. Doordat veel personen zich niet laten vaccineren , moeten degene die zich wel heeft laten vaccineren QR code laten zien. maar degene die na eerste vaccinatie veel bijwerkingen heeft gehad zoals dikke benen / voeten . trobose achtige klachten en benauwdheid . Deze groep geen QR code omdat ze geen tweede vaccinatie advies hebben . maar wel 1 vaccinatie hebben gehad . Maar 1 Vaccinatie geen QR en moeten steeds testen. Mijn dochter had bovengenoemde klachten .

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *