Five Times Sit-to-Stand test uitgevoerd door (ex-)kankerpatiënten thuis

Lichamelijke kwetsbaarheid bij (ex-)kankerpatiënten kan zorgen voor langzamer herstel bij intensieve behandelingen of een operatie. Het vroeg ontdekken van lichamelijke kwetsbaarheid maakt het mogelijk om voorafgaand aan een intensieve behandeling of operatie eerst prehabilitatie (training voor het verbeteren van de conditie vóór de operatie) aan te bieden. Dit kan mogelijk het verloop na de behandeling of operatie verbeteren. Een test die vaak wordt gedaan om lichamelijke kwetsbaarheid te onderzoeken is de Five Times Sit-to-Stand test. Bij deze test wordt de tijd gemeten die nodig is om zelfstandig 5 keer te gaan staan en zitten vanaf een stoel. Normaal wordt deze test afgenomen onder begeleiding van een fysiotherapeut. Wanneer (ex-)kankerpatiënten zelf de mogelijkheid zouden hebben hun eventuele lichamelijke kwetsbaarheid te onderzoeken geeft dit mogelijkheden om vaker en sneller deze kwetsbaarheid op te merken en hier actie op te kunnen ondernemen.

Doel
Het doel van dit onderzoek was daarom om te onderzoeken of een Five Times Sit-to-Stand test ook betrouwbaar uitgevoerd kan worden door (ex-)kankerpatiënten thuis. Daarnaast was het doel om te onderzoeken of de resultaten vergelijkbaar zijn wanneer (ex-)kankerpatiënten tweemaal achter elkaar de test uitvoeren met korte tijd daartussen.

Opzet
Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden, hebben 151 (ex-)kankerpatiënten zelf twee keer de Five Times Sit-to-Stand test uitgevoerd. Daarnaast hebben zij de test ook een keer uitgevoerd onder de gebruikelijke begeleiding van een fysiotherapeut. Tussen deze metingen zat maximaal 1 week. Vervolgens is er gekeken of de uitkomsten van deze metingen dicht genoeg bij elkaar lagen.

Resultaten
Het bleek uit de resultaten dat de zelf-uitgevoerde Five Times Sit-to-Stand test voldoende overeenkomt met de gebruikelijke test begeleid door een fysiotherapeut. Het zou dus nuttig kunnen zijn om de zelf-uitgevoerde Five Times Sit-to-Stand test te gaan gebruiken om lichamelijke kwetsbaarheid op te sporen.

Conclusie
De zelf-uitgevoerde Five Times Sit-to-Stand test kan aantonen welke (ex-)kankerpatiënten lichamelijk kwetsbaar zijn en dus misschien voordeel hebben van lichamelijke training voorafgaand aan een intensieve behandeling of operatie. De zelf-uitgevoerde Five-Times Sit-to-Stand test neemt weinig tijd in beslag (minder dan 1 minuut), is gemakkelijk uit te voeren door (ex-)kankerpatiënten en er is geen begeleiding nodig door een zorgprofessional.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *