Het effect van een darmkankeroperatie op de kwaliteit van leven

Achtergrond en Doelstellingen
Een operatie voor darmkanker heeft een negatieve invloed op de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven. Om ontbrekende informatie in de literatuur aan te pakken, was het doel van deze studie om de invloed van chirurgie op de kwaliteit van leven van darmkanker patiënten te onderzoeken vanaf baseline tot 2 jaar na diagnose.

Methode
In deze studie zitten patiënten die voor het eerst de diagnose darmkanker kregen tussen 2016 en 2019. De patiënten vulden vragenlijsten in met vragen over hun kwaliteit van leven op 4 verschillende momenten, namelijk: net na diagnose, 4 weken na de operatie en 1 en 2 jaar na diagnose. Vervolgens werd er gekeken hoe de kwaliteit van leven scores waren op de verschillende tijdstippen en of er verschillen waren tussen deze 3 groepen: patiënten die een rechtszijdige colonresectie hadden ondergaan, patiënten die een linkszijdige colonresectie hadden ondergaan en patiënten die een rectale resectie hadden ondergaan. Ook werd er gekeken of er binnen subgroepen van patiënten verschillen waren.

Resultaten
In de studie zaten 415 patiënten. Van deze groep kregen 148 patiënten een rechtszijdige colonresectie (36%), 147 linkszijdige colonresectie (35%) en 120 rectale resectie (29%). Over het algemeen waren de kwaliteit van leven scores van patiënten 1 jaar na diagnose weer terug op het niveau waarop ze zaten bij de eerste meting, net na diagnose. De operatie lijkt meer impact te hebben bij patiënten die rectumresectie ondergingen, aangezien zij meer pijn hadden en slechtere rol- en sociaal functioneren-scores hadden 4 weken na de operatie. Tenslotte, bij patiënten die zowel een linkszijdige als een rectale resectie ondergingen, keerde het lichamelijk functioneren niet meer terug naar het oude niveau tijdens de follow-up.

Conclusie
Deze studie toont verschillen (zowel tussen de verschillende groepen als binnen de groepen) in gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven, afhankelijk van het soort operatie. Het laat ook zien welke patiënten mogelijk extra ondersteuning nodig hebben in het zorgtraject.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *